SOBA KULLANIMI

SOBA ve KUZİNE KULLANMA KILAVUZU

SOBA VE KUZİNENİN KURULMASI
 
Soba ve kuzinenizi duvardan en az 50 cm uzakta olacak şekilde saç tabla veya mermer üzerine yerleştirin.
 
Zorunlu durumlar dışında ikiden fazla dirsek kullanmayın, çünkü boru ve bacada zift ve katran oluşabilir. Yatay kısımda fazla uzun kullanılan borular baca gazını çabuk soğuttuğundan çekişin zayıflamasına neden olurlar.
 
İLK KULLANMA

Soba ve kuzine ile beraber verilen iki adet kömür kovasından birisini alarak dibine ızgara yerleştiriniz. Kovaya en fazla üçte ikisi oranında kömür doldurunuz. Doldurulan kömürün ortasına odun ve tahta parçalarını diziniz. Dizilen odun parçalarının arasına konularak soba tutuşturulur.
 
İlk yanma esnasında sobanızın veya kuzinenizin altında veya önünde bulunan havalandırma deliği kapalı olmamalı ve kova, deliğin tam ortasına denk getirilmelidir. Kağıt, çıra gibi yanıcı maddeler diziler odun parçalarının arasına konularak soba tutuşturulur.
 
İlk yanma sırasında alt kapaktaki kelebek kapalı üst kelebek açık olmalıdır. Soba iyice tutuşturulduktan sonra üst kelebek kapatılıp alt kelebek ısınma ihtiyacına göre ayarlanarak sobanızı az veya çok yanmasını temin edebilirsiniz.
 
ALTTAN HAVALI SOBALARDA
 
Bu şekilde bir saat yandıktan sonra havalandırma deliklerini kapatırsanız 5-6 saat kadar uyuma durumunda kalmasını sağlayabilirsiniz. Tekrar alt ve üst havalandırma deliklerini açarak istediğiniz ihtiyaçta yanmasını sağlayabilirsiniz.
 
Kuzinelerde, kömürler iyice tutuşmaya başladığında, kuzinenin havalandırma deliklerini açarak 30 - 45 dakika arasında yanması temin edilir. İstenilen yanma şiddetine göre havalandırma delikleri ayarlanabilir.
 
Kuzinenizin fırın tarafını kullanmak istediğinizde fırın haznesine sıcak hava girmesini temin eden kumanda kolunu kapadığınızda içerideki kapak açılacak ve fırın devreye girecektir. Bu sayede kuzinenin fırınında istediğiniz böreği ve ekmeği kısa sürede pişirebilirsiniz.
 
Kuzinenizi yanar durumda iken ortama verdiği ısı ile beraber yemeklerinizi ısıtma veya sıcak tutma olanağı artar.
 
Yanmakta olan sobaya yeni kömür ilave etmeyiniz.
 
Kullanma kılavuzunda yazan tavsiyelere uyulduğunda, normal kullanma koşullarında uzun yıllar güvenle kullanabileceğinize emin olabilirsiniz.
 
TEMİZLİK VE BAKIM
 
Soba ve kuzinenizin verimli yanması için gerekli olan hava akımını engellememesi için havalandırma deliklerinin açık ve içlerinin temiz olmasını sağlayınız.
 
DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 
Hem kömürün uzun süreli ve verimli yakabilmek hemde oda sıcaklığını istediğiniz seviyede tutabilmek için sobanızın havalandırma deliklerini yeterli ölçüde açarak gerekli hava girişini sağlayınız.
 
Sobanızın havalandırma deliklerini tamamen açmak kömürün çok hızlı yanmasına sebep olacaktır.
 
Kötü bir baca çekişi sobanın verimini düşürdüğü gibi, sağlık açısından zararlı sonuçlar doğurabilir.
 
Güvenliğiniz ve iyi bir yanma sağlayabilmeniz için bacanız temiz ve bakımlı olmalıdır. Bu nedenle sobayı kurmadan önce baca çekişini kontrol ediniz veya yetkili birine ettriniz.
 
Soba borularının hava sızdırmasına dikkat ediniz.
 
Benzin, ispitro, gazyağı gibi yanıcı ve parlayıcı sıvı yakıtlar kullanmayınız ve sobanızı tutuşturmayınız.
 
Sobanızda kok ve ithal kömür gibi yüksek kalorili, kömür kullanmayınız. Kok ve ithal kömür gibi yüksek kalorili kömür veya fındık, fıstık kabuğu gibi diğer tipteki yanıcı maddelerin kullanımı ; kömür kovası, döküm parçalar, soba gövdesi, ve emayelerin zarar görüp deforme olmasına sebep olabilir.

 

SARICA SOBA SANAYİ